حل مشکلات کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی نیاز به تلاش و رایزنی سیاسی دارد

نوشته من در سلام تورنتو در رابطه با اهمیت تلاش و رایزنی سیاسی برای حل مشکلات کامیونیتی ایرانی کانادایی

Advocacy_Graphic.png

Read more
Add your reaction Share

اولویت جامعه ایرانی ـ کانادایی: اتحاد و مشارکت

مقاله چاپ شده در هفته نامه سلام تورنتو در رابطه با اهمیت مشارکت و همبستگی در کامیونیتی ایرانی کانادایی

salamtoronto_2015-11-26_22-11-46.jpg 

Read more
Add your reaction Share

حمایت گروهی از شخصیت های کامیونیتی از توافق هسته ای

سلام تورنتو پس از توافق هسته ای بین ایران و کشور های ۵+۱ از تعدادی از فعالین اجتماعی کامیونیتی ایرانی در این رابطه نظر خواهی کرد

salamtoronto_2015-09-03_18-43-02.jpg

 

Read more
Add your reaction Share

بیژن احمدی: مهمتر از تعداد اعضا مشارکت اعضا در فعالیتهای کنگره است

مصاحبه بیژن احمدی با سلام تورنتو به نمایندگی از کنگره ایرانیان کانادا

salamtoronto_2015-08-11_22-21-04.png 

Read more
Add your reaction Share

مصاحبه با سلام تورنتو: اهمیت مشارکت فعال خانم ها در کنگره ایرانیان کانادا

"مصاحبه سلام تورنتو با بیژن احمدی از سازماندهندگان "کمپین من هم یک ایرانی ـ کانادایی هستم225px-SalamtorontoLogo.jpg

 

Read more
Add your reaction Share

مصاحبه بیژن احمدی‌ در رابطه با مشکلات کنگره ایرانیان کانادا

:مصاحبه تلویزیونی بیژن احمدی‌ در رابطه با مشکلاتی که کنگره ایرانیان کانادا با آنها روبرو بوده و راه حل‌های موجود برای پیشرفت این سازمان

Untitled.jpg

Read more
Add your reaction Share

"معرفی کمپین "من هم یک ایرانی‌ کانادایی هستم

سخنرانی‌ بیژن احمدی‌ در جلسه گفت و گو کنگره ایرانیان کانادا روز ۱۴ دسامبر۲۰۱۴salamtoronto_2015-03-05_22-05-38.jpg

Read more
Add your reaction Share

وظیفه کنگره ایرانیان کانادا در قبالِ کاندیداهای کامیونیتی

.نامه به سلام تورنتو در رابطه با نقش کنگره ایرانیان کانادا در رابطه با کاندیداهای انتخاباتی کامیونیتی2014-11-06_18-28-59.jpg

Read more
Add your reaction Share