بخش سوم: برنامه ریزی و فعالیت

کم کاری و عدم فعالیت یکی‌ از مشکلات اساسی‌ است که کنگره ایرانیان کانادا با آن در این سالها روبرو بوده. تبدیل کنگره ایرانیان کانادا به یک سازمان توانمند تنها از طریق برنامه ریزی و فعالیت مستمر امکان پذیر خواهد بود. از این جهت در این بخش تعدادی از پروژه‌های پیشنهادی خود را مطرح می‌کنم. همانطور که قبلا نیز اشاره کردم مسلما کنگره باید با مشورت اعضا فعالیت‌های خود را اولویت بندی کند بنابرین آنچه در اینجا ارائه شده تنها به عنوان نمونه‌ای است از کارهای مختلف که کنگره میتواند در جهت ارایه خدمات به کامیونیتی انجام دهد. نیاز اولیه اجرایی کردن این پیشنهادات فعال کردن کمیته‌های اصلی‌ کنگره و ایجاد کمیته‌های ویژه برای انجام فعالیت‌های لازم و مشارکت اعضا در برنامه ریزی‌های کنگره می‌باشد

فعالیت فرهنگی‌

 آغاز برنامه ریزی دراز مدت ۵ ساله برای احداث خانه ایرانیان به عنوان مرکز کنگره ایرانیان کانادا و کامیونیتی سنتر برای ارایه خدمات فرهنگی‌، اجتماعی به ایرانیان تورنتو و حومه

همکاری با هنرمندان و سازمانهای فرهنگی‌ ایرانی‌ کانادایی در جهت برگزاری برنامه‌های گوناگون فرهنگی‌ و هنری در طول سال

تلاش برای شناساندن و معرفی‌ تنوع فرهنگی‌ و زبانی ایرانیان (ترک، بلوچ، کرد، فارس ,…) به جامعه چند فرهنگی‌ کانادا

همکاری با سازمانهای سایر اقوام مهاجر در کانادا برای برگزاری برنامه‌های مشترک در راستای معرفی‌ فرهنگ‌های گوناگون مهاجران و تشویق گوناگونی فرهنگی‌ در کانادا

برگزاری جشن سالیانه کنگره برای قدردانی از فعالین کامیونیتی و دستاوردهای آنان در زمینه‌های گوناگون: فرهنگی‌، هنری، علمی‌، تجاری، سیاسی، و غیره

سیاستگذاری

انجام نظر سنجی و برگزاری جلسات گفت و گو با اعضا برای نیاز سنجی و اولویت بندی مشکلات جامعه ایرانی‌-کانادایی

تدوین راهکارهای پیشنهادی برای مشکلات جامعه ایرانی‌ کانادایی که از طریق مذاکره با دولت و سیاستگذاری قابل حل میباشند

برگزاری اولین کنفرانس سیاستگذاری کنگره برای اولویت بندی و تصویب راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات اساسی‌ کامیونیتی

برگزاری جلسات آموزشی و آگاهی‌ رسانی برای تشویق اعضای کنگره به مشارکت در جامعه مدنی و فعالیت در عرصهٔ سیاسی کانادا

حقوق بشر

برگزاری جلسات آموزشی و اطلاع رسانی در رابطه با حقوق کارمندان، کارگران و کارفرمایان

تشکیل بانک اطلاعاتی در رابطه با مشکلات حقوقی کارمندان و کارگران با همکاری سازمانهای فعال و کارشناسان حقوقی

برگزاری جلسات مشاوره برای اطلاع رسانی به پناه جویان ایرانی‌ در کانادا با همکاری متخصصین و وکلا برای بهبود وضعیت زندگی‌ آنها

مذاکره با دولت کانادا برای تسهیل روند پذیرش دائمی پناهجویان ایرانی‌ در کانادا و پذیرش درخواست پناهندگی ایرانیانی که به دلایل موجه در کشورهای دیگر مانند ترکیه در شرایط دشوار درانتظار هستند 

پیگیری وضعیت ایرانیان کانادایی که در ایران بازداشت و یا زندانی شده اند و مذاکره با دولت کانادا برای پیگیری وضعیت آنها تا زمان آزادی و بازگشت به کانادا

اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در رابطه با اصول اساسنامه حقوق و آزادی‌های فردی در کانادا به خصوص برای تازه واردین ایرانی‌

Implementation.jpg


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.