مصاحبه با سلام تورنتو: اهمیت مشارکت فعال خانم ها در کنگره ایرانیان کانادا

"مصاحبه سلام تورنتو با بیژن احمدی از سازماندهندگان "کمپین من هم یک ایرانی ـ کانادایی هستم225px-SalamtorontoLogo.jpg

 

برای خواندن متن کامل مصاحبه اینجا را کلیک کنید

:بخش کوتاهی از این مصاحبه

مشارکت خانم‌ها در کنگره مساله بسیار مهمی‌ ‌ست که متأسفانه توجه زیادی به آن در این سالها نشده. خانم‌های ایرانی‌ در جامعه مهاجر ما در کانادا به موفقیت‌های زیادی دست یافتند و در همه زمینه‌ها فعال هستند: اساتید دانشگاه، وکلا، صاحبان کمپانی‌های موفق تجاری،… در فعالیت‌های اجتماعی در همین سال گذشته ما شاهد حضور چندین خانم ایرانی‌-کانادایی در عرصه انتخابات شهری و فدرال بودیم از جمله خانم مرجان مریدی و لیلی‌ پورزند

برای خواندن متن کامل مصاحبه اینجا را کلیک کنید


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.