بیژن احمدی: مهمتر از تعداد اعضا مشارکت اعضا در فعالیتهای کنگره است

مصاحبه بیژن احمدی با سلام تورنتو به نمایندگی از کنگره ایرانیان کانادا

salamtoronto_2015-08-11_22-21-04.png