حمایت گروهی از شخصیت های کامیونیتی از توافق هسته ای

سلام تورنتو پس از توافق هسته ای بین ایران و کشور های ۵+۱ از تعدادی از فعالین اجتماعی کامیونیتی ایرانی در این رابطه نظر خواهی کرد

salamtoronto_2015-09-03_18-43-02.jpg

 

نظر بیژن احمدی

من از توافق هسته ای حمایت می کنم زیرا معتقدم قدمی مثبت در جهت صلح و ثبات در خاورمیانه است و برای ایرانیان مشتاق امید در سراسر دنیا پیام آور امید به فردای بهتری است
من از تمام سیاستمداران چه آنهایی که در کنگره آمریکا یا در دولت کانادا هستند و اعضای پارلمان کانادا می خواهم که آنها نیز از این توافق پشتیبانی کنند

متن کامل را اینجا دریافت کنید